ISSN: 2645-3428

سردبیر: سید محمد رضی مصطفوی نیا. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی | دانشگاه قم | ایران

ناشر: بنیان پویا پژوه اندیشه

مشاهده هیئت تحریریه

نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی ( Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics) با همکاری موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه، به سردبیری آقای دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا (دانشیار محترم دانشگاه قم)، طی نامه به شماره ثبت ۷۹۹۱۰  مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کسب کرده است و تا هم اکنون هفت شماره آن در سایت مجله نمایه شده است.

 زمینه فعالیت این دوفصلنامه، ارائه­ ی یافته ­های جدید پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با آموزش زبان، حوزه‌های تطبیقی ادبیات، حوزه زبان شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی، جامعه‌شناسی زبان، رده‌شناسی، ادبیات تطبیقی، سبک‌شناسی، تحلیل گفتمان و... است. از این رو مقالاتی که در راستای دانش‌افزایی، گسترش مطالعات میان‌رشته ­ای، نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری در حوزه‌ی مطالعات نشریه باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.

 لازم به ذکر می باشد نشریه حاضر، با دورنمای کسب رتبه بین المللی  Scopus  و  ISI در مرحله ارزیابی است و تاکنون در چندین سایت خارجی و داخلی از جمله: Civilica – Master list ICI journal – Magiran – Doi – Pkp – Ojs – Noormags – Doaj نمایه شده است.

**در راستای معرفی و نمایه نشریه در پایگاه های معتبر علمی بین المللی، مقالاتی که حاوی مطالب نو علمیِ مرتبط با نشریه یا توسط دانشجویان زبان خارجه یا با همکاری اساتید دانشگاه های بین المللی، نگاشته شود در اولویت بررسی قرار می گیرد**

ابر واژگان