ا

 • احمدی، میریلا نقش تکنولوژی QR-code در تدوین کتب آموزشی زبان روسی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 23-40]

 • اصغرپور، سیامک فاعلیة البنیة للنصّ القرآنی وطبقاتها المعنویة فی ترجمته؛ سورة الفاطر نموذجا [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 93-111]

 • اصغری، جواد ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن کریم براساس راهبرد «جبران» وینی و داربلنه؛ موردپژوهی ترجمه مکارم شیرازی، الهی قمشه‌ای و صادقی تهرانی از سوره یوسف [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 41-67]

 • اصغری، عاطفه فاعلیة البنیة للنصّ القرآنی وطبقاتها المعنویة فی ترجمته؛ سورة الفاطر نموذجا [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 93-111]

 • اکبرکرکاسی، مائده ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن کریم براساس راهبرد «جبران» وینی و داربلنه؛ موردپژوهی ترجمه مکارم شیرازی، الهی قمشه‌ای و صادقی تهرانی از سوره یوسف [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 41-67]

 • السید حامد، عبد السلام من اللبس بین النحو العربی ولسانیات النص [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]

 • امرایی، محمد حسن دراسة تحلیلیّة فی بنیة الشکل الروائیّ لسورة یوسف (ع) وعناصرها الداخلیة [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 32-1]

 • امیر ارجمندی، سیده نازنین ارزیابی چند معنایی فعل کنشی «خواردن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی‌شناسی شناختی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 135-167]

ب

 • بوبکری، محمد الاستعارة أداةً معرفیّةً لبناءِ المفاهیمِ العلمیة [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]

پ

 • پرماس، سمیه نقش استعاره‌های مفهومی در بلاغت جدید [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 195-206]

 • پناهی، صیاد مقارنة أسماء الإشارة بین اللغتین العربیة والترکیة «دراسة تقابلیة» [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 61-82]

ت

ج

 • جادری، سهاد تحلیل جمالیات المفردات المتقاربه المعنی علی اساس الخطاب القرآنی ( سوره فرقان و فاطرنموذجاً) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 251-270]

ح

 • حاتمی، فاطمه ارزیابی چند معنایی فعل کنشی «خواردن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی‌شناسی شناختی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 135-167]

 • حاجی زاده، مهین مقارنة أسماء الإشارة بین اللغتین العربیة والترکیة «دراسة تقابلیة» [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 61-82]

 • حیدرپور مرند، یزدان تنوع معنایی و گستردگی لفظی در ترجمه از عربی به فارسی، با رویکرد زبانشناسی زایا گشتاری؛ مطالعه مورد پژوهی واژگان (إثم، إفک، فسق، ذَنب) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 225-254]

د

 • دیناروند، آناهیتا نقش تکنولوژی QR-code در تدوین کتب آموزشی زبان روسی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 23-40]

ر

 • رهبر، بهزاد ارزیابی چند معنایی فعل کنشی «خواردن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی‌شناسی شناختی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 135-167]

 • روانشاد، علی اصغر کارکرد نمادین رنگ‌واژه‌ها در نوشتار زنانه «زینب حبش» [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 169-194]

 • رودینی، محمد امین تحلیل جمالیات المفردات المتقاربه المعنی علی اساس الخطاب القرآنی ( سوره فرقان و فاطرنموذجاً) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 251-270]

س

 • سعدون زاده، جواد تحلیل جمالیات المفردات المتقاربه المعنی علی اساس الخطاب القرآنی ( سوره فرقان و فاطرنموذجاً) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 251-270]

ص

 • صیادانی، علی تنوع معنایی و گستردگی لفظی در ترجمه از عربی به فارسی، با رویکرد زبانشناسی زایا گشتاری؛ مطالعه مورد پژوهی واژگان (إثم، إفک، فسق، ذَنب) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 225-254]

ط

 • طاهری اسکویی، مرجان ارزیابی چند معنایی فعل کنشی «خواردن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی‌شناسی شناختی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 135-167]

ع

 • علوی، رقیه مقایسه تطبیقی شرفنامه و هفت پیکر؛ مطالعه موردی افسانه، اسطوره و داستان‌های عامیانه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 69-91]

ف

 • فارسی، بهنام کارکرد نمادین رنگ‌واژه‌ها در نوشتار زنانه «زینب حبش» [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 169-194]

ق

 • قائمی، مرتضی روش‌شناسی ترجمه استعاره‌های مفهومیِ خطبه غرّاء بر اساس دیدگاه پیترنیومارک؛ بررسی موردی: انصاریان، مبشری، فیض الاسلام، زمانی و دشتی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 113-134]

 • قاسمی، نسرین تحلیل ساختار پیرنگ در قابوس‌نامه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 255-282]

 • قره خانی، ناصر روش‌شناسی ترجمه استعاره‌های مفهومیِ خطبه غرّاء بر اساس دیدگاه پیترنیومارک؛ بررسی موردی: انصاریان، مبشری، فیض الاسلام، زمانی و دشتی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 113-134]

ک

 • کدخدایی، مرضیه سادات برابریابی استراتژی‌های دال بر مفهوم «هرچند» و تبیین اغراض آن در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 205-230]

گ

 • گلزارخجسته، ابوذر روش‌شناسی ترجمه استعاره‌های مفهومیِ خطبه غرّاء بر اساس دیدگاه پیترنیومارک؛ بررسی موردی: انصاریان، مبشری، فیض الاسلام، زمانی و دشتی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 113-134]

م

 • منتظری، آزاده تحلیل بصری اشعار ابن خفاجه اندلسی با رویکرد امپرسیونیسمی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 181-204]

ن

 • نجفی ایوکی، علی برابریابی استراتژی‌های دال بر مفهوم «هرچند» و تبیین اغراض آن در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 205-230]

 • نظری تریزی، امین کارکرد نمادین رنگ‌واژه‌ها در نوشتار زنانه «زینب حبش» [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 169-194]

و

 • واعظی، هنگامه ارزیابی چند معنایی فعل کنشی «خواردن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی‌شناسی شناختی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 135-167]

 • وظیفه شناس، حسین تنوع معنایی و گستردگی لفظی در ترجمه از عربی به فارسی، با رویکرد زبانشناسی زایا گشتاری؛ مطالعه مورد پژوهی واژگان (إثم، إفک، فسق، ذَنب) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 225-254]

 • ولی زاده، حمید مقارنة أسماء الإشارة بین اللغتین العربیة والترکیة «دراسة تقابلیة» [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 61-82]